materi niki titiang ambil saking RPP manut tugas kuliah titiang,, titiang ngaturuningayang taler dados klik ling-ling (tulisan mawarna) sane wenten ring tulisan niki,,
inggih durusang ngwace!!!! suksma 🙂

KESUSASTRAAN BALI

        Sane kawastanin kasusastraan Bali rauh mangkin durung wenten watesannyane sane pastika ngenenin indik wewidangannyane. Yening selehin daging artos parinama kasusastraan wantah mawit saking kruna sastra polih pangater su- raris polih konfiks ka-an dados kruna tiron kasusastraan. Kruna sastra sane mateges ‘ajah-ajah’, kawruhan polih pangater su- sane mateges ‘luih’, ‘becik’ miwah konfiks ka-an sane nyinahang artos ‘kawentenan’. Panadosnyane, kruna kasusastraan meteges kawentenan ajah-ajahan utawi kawruhan sane luih utawi becik tur mabuat.

              Kasusastraan Bali manut parinama ring ajeng dadosnyane saluir kawruhan sane becik sane metu saking budi jenyana para wagmi ring Bali sane kasurat ngangge basa Bali miwah aksara Bali lan Latin. Wenten taler sane maosang kasusastraan Bali punika nenten ja wantah sane madasar antuk ngangge basa Bali, sakewanten taler madasar antuk aksara Bali sane kaanggen nyurat. Manut ring pakayunan puniki wewatesan sastra Bali punika dadosne makasami tetamian pangweruh  sane marupa ajah-ajah, tatwa, susila miwah sane tiosan sane kasurat ngangge aksara Bali sane katami rauh mangkin.

Kasusastraan Bali wiaktiannyane marupa tetamian saking para leluhur sane mabuat pisan. Kasusastraan puniki madaging pangweruh sane luihing utama tur sida ngwetuang wirasa lengleng ulangun pinaka kamahatmian budaya Baline. Tiosan ring punika sampun ketah kauningin susastra Bali puniki kaanggen sesuluh miwah panuntun nincapang kauripan sajeroning nyanggra aab jagate sane kabaos awor tan pawates.

Yening ambilang ring masa kawentenannyane wenten kabaos Sastra Bali purwa (tradisional) inggih punika kasusastraan sane durung keni pengaruh modern miwah sastra Bali anyar (modern) inggih punika kasusastraan sane sampun keni pengaruh modern. Yening nganutin tata cara nibakang utawi nyatuayang sane kabaos kasusastraan Bali tutur/ lisan (kasusastraan sane katuturang saking pamiarsa sane asiki ka pamiarsa sane tiosan) miwah kasusastraan Bali sasuratan (tulis). Kasusastraan Bali manut wangunnyane kapalih dados kasusastraan Bali tembang/ puisi sane kantun kaiket olih uger-uger miwah kasusastraan Bali gancaran/ prosa sane bebas utawi nenten kaiket olih uger-uger sakadi guru lagu, padalingsa miwah sane lianan. Wenten taler kasusastraan Bali sane kakepah manut kawigunannyane inggih punika kasusastraan Bali struktural inggih punika kasusastraan sane nganggen basa Bali kemanten miwah kasusastraan fungsional inggih punika karya-karya sastra sane nganggen basa Jawa Kuna, puniki kaawinang kasusastraan Jawa Kuna punika kantun kaanggen olih masyarakat ring Bali antuk upacara agama miwah sane lianan.

Sajeroning karya sastra pastika kawangun antuk kalih unsur inggih punika unsur intrinsik sane wenten ring jeroan karya sastra miwah unsur ekstrinsik sane wenten ring jabannyane. Unsur intrinsic ketahnyane marupa insiden, alur, tokoh miwah penokohan, latar, tema, miwah amanat. Unsur ekstrinsik marupa nilai-nilai sane wenten ring karya sastra punika sakadi nilai agama, sosial budaya, miwah nilai-nilai sane lianan.

Iklan

17 responses »

  1. ayo ajegang bahasa bali,,, irage sareng sami,,,,, genersi penerus bali mangde uning sareng mabase bali… nenten setata mabasa luar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s