Category Archives: PARIBASA BALI

sesimbing

Standar

Sesimbing (Sindiran)

Sesimbing punika kruna ( ucapan ) pepiring sane pades suksmanipun, mawinan sang kasimbing jengah wiadin sebet, riantuk ngrasa ring dewek katiben sesimbing. Sesimbing punika sering kaucapang ring arepan sang kesimbing, anggena kruna paimbang sane sada singid artinipun, indik kaanan, rupa kalih laksanan jadma, barang wiadin baburon. Read the rest of this entry

Iklan

cecangkitan

Standar

Cecangkitan

Cecangkitan punika sinalih tunggil basita paribasa sane sampun ketah ring deasa pakraman. Cecangkitan kruna lingganipun “cangkit” polih pangiring “an” dados “cangkitan” raris kadwipurwayang dados “cecangkitan”. Cecangkitan marupa lengkara sane ngintar artin ipun. Lumrah kanggen ri kala magegonjakan marupa lengkara sane ngintar arti ipun. Lumrah kanggen ri kala magegonjakan ring paguyuban. Ring asapunapine kanggen melog – melog timpal. Read the rest of this entry

SLOKA

Standar

Sloka (Bidal)

Ring Basa Indonesia sloka kabaos bidal. Sloka masaih ring sesonggan, kewanten kantun singid/ilid tegesipun. Binanipun ring sesonggan, sloka puniki ngangge lengkara “Buka slokane, …”.

 

Upami : buka slokane ajum – ajum puuh sangkure masih ipun. Tetuekipun kadi anak sane seneng belog ajum, pamuputne ipun sane pocol wiadin nemu baya. Read the rest of this entry

wewangsalan

Standar

Wewangsalan (Tansil)

Wewangsalan mawit saking kruna wangsul, polih pangiring an lan kadwipurwayang. Wewangsalan tegesipun lelampahan saparipolah kalih kahanan jadma, sakadi masasimbing sane sada pedes suksmanipun. Wangsal tegesipun lampah. Wewangsalan puniki kawangun antuk lengkara kalih palet. Lengkara sane rihinan marupa giing indik daging kayun sang ngucap, kewanten kantun ilid suksmanipun. Lengkara sane pungkuran pinaka daging sujati, sane nerangang suksmanipun tur mawirama kalih mapurwakanti (bersajak). Read the rest of this entry

bladbadan miwah conto

Standar

Bladbadan kruna lingganipun badbad, teges ipun tutur sujati sane sampun kalampahang rihin (mederbe arti sujati miwah arti paribasanipun). Badbad polih seselan el dados bladbad, kadwipurwayang dados bebladbadan, tegesipun kruna bebasan kaanggen pepiring saha madrebe purwakanti. saha seringan mapenganter
ma-.

conto :

 1. makamben di sunduk
  Arti sujati        : sesel
  Arti paribasa   : maselselan
 2. makunyit di alas
  Arti sujati        : temu
  Arti paribasa   : matemu Read the rest of this entry

cecimpedan miwah conto

Standar

Cecimpedan
Cecimpedan inggih punika wantah babaosan kanggen matebag-tebagan.

conto cecimpedan:

 1.  ape ke anak cenik maid cacing? cawisan: jaum misi benang
 2. apa cekuk kajengitin? cawisan : caratan
 3. apake jangkrik ngecik di duur gununge? cawisan: anak macukur
 4. apa anak cenik ngemu getih? cawisan : klepon
 5. apake madaar acepok, wareg sai-sai? cawisan : galeng
 6. apa anak cenik matapel? cawisan : blauk
 7. apake anak satak maka satak matlusuk? cawisan : iga-iga
 8. apa anak satak maka satak maudeng putih? cawisan: bungan ambengan
 9. apa anak cerik maid enceh? cawisan : caratan
 10. apa anak cenik pantigang ngurek gumi? cawisan: gangsing
 11. apake anak bongkok kereng nyuun? cawisan: sendi
 12. apake done amun pedang buahne amun guungane? cawisan: punyan jaka
 13. apake bale gede matampul abesik? cawisan: pajeng
 14. apake cekuk baong, godot basang, pesu gending? cawisan: rebab
 15. apa ane negen nongos ane kategen majalan? cawisan: pancoran
 16. apa ane kajepes idup ane nyepes mati? cawisan: pagehan
 17. apake base alukun ulung seka bidang? cawisan: pusuh biu
 18. apake ngamah uli basang pesu uli tundun? cawisan: panyerutan
 19. apa don ne srining-srining buahne amun gon? cawisan: punyan jempinis
 20. apa don ne amun tutup, buahne amun sirah? cawisan: waluh
 21. apa don ne utusan, buahne aturan? cawisan : punyan ental
 22. apa don ne amun tlapak lima, buahne amun sigi? cawisan: base
 23. apa di cerikne mapusung, di kelihne magambahan? cawisan : padi
 24. apake awakne kulit, matane kulit, kupingne kulit, batisne kulit konyangan kulit? cawisan: wayang kulit