INDIK TATA LENGKARA

Standar

INDIK TATA LENGKARA
Lengkara punika marupa pupulan kruna, taler sering marupa kruna pinaka pasaur lengkara sadurungnyane. Pinaka dasar pupulan kruna utawi krunane punika kabaos lengkara inggih punika : (a) runtutan ucapan utawi tulisan sane madaging unteng pikayunan sane jangkep manut uger-uger tata basa; (b) runtutan ucapan sane madaging alunan suara (nada) ring pamuput madaging paneges suara panguntat (intonasi  final). Ring basa sane kasurat (basa tulis), lengkara ketahnyane
kakawitin antuk aksara murda (huruf kapital) miwah ring panguntat madaging ceciren (tanda) gecek titik) , pitaken (tanya), miwah pakeengan (seru). Indayang cingakin conto ring sor puniki :
–    Nyen ento di warung?
–    Tiang.
–    Siape ane beline ibi suba mati.
Lengkara sane kabaos paripurna sakirangnyane madaging jejering lengkara (subjek) miwah linging lengkara (predikat). Kawigunan (fungsi) lianan sakadi panandang (objek) miwah katerangan (keterangan) nenten ngwetuang lengkara punika nenten jangkep.

1.    Lengkara Nganutin Tetojon
Nganutin tetujon bebaosan, lengkara kaperang dados tigang soroh inggih punika :
a.    Lengkara Pamidarta
Lengkara pamidarta inggih punika lengkara sane nlatarang parindikan. Penees lengkara ring untat ketah ipun rata, sakadi :
–    Jani ada pameran di lapangan
–    Ibi sanja umah I Darmane puun
b.    Lengkara pitaken
Lengkara pitaken marupa lengkara sane tetujon ipun nunas pasaur saking sang sane katakenin. Panees ring panguntat lengkara ketah ipun ngunggahang (intonasi tanya) miwah sering nganggen kruna pitaken, sakadi :
–    I Wayan suba majalan masuk ?
–    Bapa suba teka uli kantor ?
c.    Lengkara Panguduh
Lengkara panguduh inggih punika lengkara sane tetujon ipun ngandikain anak tiosan mangda maparilaksana utawi ngambil pakaryan. Lengkara panguduh punika wenten panguduh sane alus miwah kasar, sakadi :
–    Jemakang adine nasi !
–    Enggalin anake majalan masuk !

2.    Lengkara nganutin wangun
Nganutin wangun ipun lengkara kabinayang dados :
a.    Lengkara Tunggal
Lengkara tunggal inggih punika lengkara sane polannyane asiki, sakirangnyane madaging jejering lengkara, linging lengkara, ring asapunapine madaging panandang miwah katerangan, sakadi :
–    Men Putu meli nasi.
–    Ni Sari ngadep bunga di peken.
b.    Lengkara Masusun
Lengkara masusun, inggih punika lengkara tunggal sane sampun kawrediang ngwangun susun anyar tur sakirangnyane madaging kalih lengkara tunggal. Lengkara masusun kabinayang malih dados tetiga, inggih punika lengkara masusun pepadan, lengkara masusun matingkat, miwah lengkara masusun pepetan.
1.    Lengkara masusun pepadan, inggih punika lengkara masusun sane lengkaran ipun kantun sapadan utawi sederajat. Lengkara puniki ketah kagabungan antuk kruna napi, nanging, sakewala, miwah sane lianan. Indayang cingakin lengkara ring sor puniki :
–    Bapa ngoyong ditu, tiang dini.
–    Nyoman jemet, nanging I Ketutne kiul gati.
2.    Lengkara masusun matingkat, inggih punika lengkara sane kawangun antuk lengkara sane paiketannyane nenten sumaih. Silih sinunggil lengkarannyane kabaos inan lengkara (induk kalimat), lengkara sane lianan kabaos pranakan lengkara (anak lengkara), sakadi :
–    I Bapa teka dugase I Meme sedek nyakan di paon.
–    I Bogol ngambul krana tusing banga pis teken bapanne.
3.    Lengkara masusun pepetan, inggih punika lengkara masusun sane ngutamayang mepetang wangun lengkara sane pateh, sakadi :
–    Carike ento mara belina. Carike ento jani suba gadeanga
–    Carike ento mara belina, jani suba gadeanga.
3.    Lengkara Nganutin Paindikan Jejering Lengkara
Nganutin paindikan jejering lengkaran ipun lengkara-lengkara basa Baline kabinayang dados lengkara lumaksana miwah lengkara linaksana.
a.    Lengkara lumaksana, inggih punika lengkara sane jejering lengkarannyane nglaksanayang pakaryan. Linging lengkarannyane ketah marupa kruna tiron mapangater anusuara, sakadi :
–    Beli Made nusuk sate.
–    Mbok Putu ngae jaja.
b.    Lengkara linaksana, inggih punika lengkara sane jejering lengkarannyane keni paindikan. Linging lengkarannyane ketah marupa kruna tiron mapangater ka- miwah mapangirin –in, miwah –a, sakadi :
–    Made maekin tunanganne.
–    Galenge tegakina teken panakne.

materi niki tiang ambil sakin RPP sane kaicen olih timpal titiang. suksma sampun ngicen materi niki, mogi2 mawiguna,,,:)

Iklan

One response »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s