sesonggan miwah conto

Standar

 1.  Sesonggan
  Sesonggan wit saking kruna ” ungguh” sane mateges linggih, genah, tonggos. Kruna ungguh polih pangiring -an dados ungguhan, raris polih pengater sa- dados saungguan utawi songgan, raris kaduipurwayang dados sesongggan. Sesonggan inggih punika palambang kahanan kalih polah jatama sane kaimbangan ring kahanan miwah polah barang utawi buron.

conto sesonggan:

 1. Ngajahin bebek ngelangi.  : kaucapang ring anake sane mapi-mapi ngajahin anak sane sampun wikan utawi duweg.
 2. Taluh apit batu.  : kabaosang anake sane magenah ring genahe sane keweh, singsal bin bdik pacang nemu baya.
 3. Abias pasih.  : nenten keni utawi nenten sida antuk ngawilangin katahipun biase ring pasih.
 4. Blakas mangan di pisaga.  : sakadi anake maduwe painak muani siteng tur anteng, sakewanten ipun magenah ring pisaga.
 5. Bedeg gegantungan, suksemanipun : sakadi anake sane ngambel pakaryan utawi dados pagawe pamrintah, wiakti nenten jenek, yening iwang antuka raris pagawe punika kakisidang wiadin kasuudang
 6. Ngentungan uyah ke pasih. : kaucapang ring anake sane mapi-mapi ngicenin barang utawi artha ring anak sane sampun sugih.
 7. Anyar-anyaran gerang bangkuk : sakadi anake sane ngwangun saluiring wawangunan, ring pangawitne kewanten ipun gati (anteng), wawu asasih kewanten sampun macet (tan kalinguang)
 8. Ada kacang ninggal tungguana : nenten wenten anak alit wiadin sisia, jaga ngutang sesolahan bapa wiadin guru
 9. Ngrebutin balung tan paisi. : ngrebutin barang sane nenten malih maguna.
 10. Buka gowake ngadanin ibane.  : kaucapang ring anake sane sombong, nyapa kadi aku.
 11. Liep-liep lipi gadang : kaucapang ring anake sane ring pangarepane jemet pisan, sakewanten sujatinne ipun anak sane nenten becik.
 12. Be nantangin talenan: sakadi anake sane sampun kaon maprakara, raris ipun nangtangin anake sane menanut, utawi sakadi anake sane sampun janten iwang nangtangin sane patut
 13. Kutal-kutil ikut celeng : kaucapang ring pakaryan sane rasane aluh, sakewanten sujatine nak meweh yen kalaksanayang.
 14. Bangkung kapitikan : sakadi anake sering marikosa anak, ring arep anake akeh, ipun ngliep mapi tan uning, yening rikala suung ipun parikosa nyagrep
 15. Bapane macan panakne samong: upami bapaneipune duweg dados balian, sinah pianakipune taler dueg ngusadanin
 16. Kuluk ngongkong tuara ngutgut.  : kaucapang ring anake sane sida mawicara kemanten , nanging nenten wenten pakaryanne utawi tindakanne.
 17. Ada mas slakane tan pa aji : skadi anake sane polih barang sane anyar, raris barange sane lami tan karunguang
 18. Angkabin barong somi : nakutin timpal (anak) antuk sane aeng-aeng, kewanten sejatin ipun nenten wenten punapa punapi
 19. Awak baduda nagih madanin garuda : sakadi anake sane tiwas wiadin mamacul, mamanah ipun mamadanin (nandingin) anake sane sugih wiadin anake sane mapangkat tegeh
 20. Bikase mabuyung sampi : sakadi anake sane mapi-mapi kasih tur wawuh, kewanten sujatinipun tan pegat ngamahin
Iklan

One response »

 1. Ping-balik: Pari basa Bali « ngiringmabasabali

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s